“Meditativ gång är som att äta. Med varje steg ger vi näring åt kroppen och sinnet. När vi går med oro och ledsnad är det ett slags skräpmat. Den meditativa gångens mat ska vara av högre kvalitet. Allt du behöver göra är att gå sakta och njuta av fridens festmåltid.”


(citerat ur “Varje steg väcker svalkande vind” av Thich Nhat Hanh

da Wind Chi